Akademický senát

Výroční zpráva o činnosti PřF MU za rok 2017

Výroční zpráva o činnosti za rok 2017, předložená Akademickému senátu PřF MU děkanem fakulty  ke schválení na 8. zasedání  AS PřF MU dne 14. května 2018, se skládá z těchto částí:

 


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 271 od 1.10.2017