Akademický senát

Svolání akademické obce - diskuse s kandidáty na děkana

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti, členové
akademické obce Přírodovědecké fakulty MU,

v souladu se čl. 7 odst. 3 Statutu Přírodovědecké fakulty MU (dále jen Fakulty)
a odst. 10 Přílohy č. 3 Statutu Fakulty tímto svolávám a dovoluji si Vás pozvat
na shromáždění akademické obce Fakulty, tvořené jak studenty, tak akademickými
pracovníky. Cílem shromáždění je poskytnout prostor členům akademické obce
Fakulty k diskusi s kandidáty na funkci děkana. Na tomto shromáždění přednese
každý kandidát své stručné vyjádření odpovídající bodům odst. 8 písm. d) a e)
Přílohy č. 3 Statutu Fakulty a absolvuje rozpravu se členy akademické obce.

Shromáždění akademické obce se bude konat dne 13. listopadu od 15 hodin v aule v
areálu Kotlářská.


V souvislosti s volbou děkana bylo v IS MU zřízeno diskusní fórum
(https://is.muni.cz/auth/gdf/PriF/volba_dekana), kde můžete až do vlastní volby
pokládat kandidátům své dotazy.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
věřím, že svojí hojnou účastí přispějete k důstojnému průběhu této akce, jejímž
završením bude volba nového děkana Fakulty pro období 2018 až 2022 dne 20.
listopadu 2017 Akademickým senátem Fakulty.

S úctou
RNDr. Milan Baláž, Ph.D.
předseda Akademického senátu Fakulty
_________________________________________________

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

v souvislosti s konáním shromáždění akademické obce při příležitosti přípravy
projednání návrhu na jmenování děkana Fakulty pro období 2018 až 2022 vyhlašuji
na 13. listopad 2017 od 14 hodin děkanské volno.

doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
děkan Fakulty


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 789 od 1.11.2017