Bakalářské a magisterské studium

Komise pro státní závěrečné zkoušky

GEOGRAFIE A KARTOGRAFIE (magisterský studijní program)

Předseda:

 • prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
 • prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
 • doc. RNDr. Alois Hynek, CSc.
 • doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
 • prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
 • doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
 • doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.
 • doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D. (pouze Geografie, směr FG)
 • prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc.
 • doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
 • doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.

Členové:

 • Mgr. Ivan Andráško, Ph.D.
 • prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
 • Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D.
 • RNDr. Martin Culek, Ph.D.
 • RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
 • prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc
 • RNDr. Vladimír Herber, CSc.
 • doc. RNDr. Alois Hynek, CSc.
 • doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
 • prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
 • Mgr. Bc. Jiří Kozel, Ph.D.
 • doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
 • doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.
 • doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D.
 • Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.
 • doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D. (pouze Geografie, směr FG)
 • prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc.
 • doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
 • Mgr. Zdeněk Stachoň, Ph.D.
 • Mgr. Karel Staněk, Ph.D.
 • Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
 • RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.
 • Mgr. Radim Štampach, Ph.D.
 • Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.
 • Mgr. Monika Šulc Michalková, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jaroslav Vašátko, CSc.
 • doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.

Externí členové:

 • PaedDr. Pavel Hartl, CSc. – Slušovská 5, 763 12 Vizovice
 • prof. Ing. Václav Talhofer, CSc. – Univerzita obrany Brno
 • doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc. – Ústav geoniky AV ČR Brno, Drobného 28, 602 00 Brno
 • doc. RNDr. Milan Viturka, CSc. – ESF MU Brno
 • doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc. – Ústav geoniky AV ČR, Drobného 28, 602 00 Brno

Obor UČITELSTVÍ GEOGRAFIE A KARTOGRAFIE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Předseda:

 • RNDr. Vladimír Herber, CSc.

Členové:

 • RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
 • prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.

Externí členové:

 • Mgr. Ivan Hlásenský – Gymnázium tř. Kpt. Jaroše, Brno
 • Mgr. Michal Kubíček – Biskupské gymnázium, Brno

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 94799 od 25.11.2011