Bakalářské a magisterské studium

Legislativa

Pokyny a šablony pro bakalářské, diplomové a rigorózní práce

Opatřením děkana 12/2018 jsou předepsány povinné části, které mají být součástí bakalářských, diplomových a rigorózních prací na PřF MU. K vypracování těchto prací (s povinnými částmi) je možné použít šablony, které jsou dostupné v různých formátech ke stažení níže.

Jak napsat diplomovou práci - videokurz pro studenty Mgr a Bc studia zdarma

V rámci fondu rozvoje MU vznikly videopřednášky, radící studentům při psaní diplomové případně i bakalářské práce. Videokurz mimo jiné zahrnuje tipy, jak omezit prokrastinaci a přinutit se začít pracovat. Videa jsou dostupná prostřednictvím Informačního Systému ve složkách: Dokumenty-->Přírodovědecká fakulta -->Videonahrávky-->Jak napsat DP https://is.muni.cz/do/sci/video/Jak_napsat_DP/

Závěrečné práce v cizím jazyce

V případě, že v zadání závěrečné práce není explicitně uvedena možnost jejího vypracování v cizím jazyce (např. slovensky), může student o tuto možnost požádat. Žádost se podává prostřednictvím Úřadovny v IS MU. Informaci, jak postupovat při podávání žádosti, naleznete zde. Žádosti bude vyhověno, pokud bude doporučena vedoucím práce a jeho nadřízeným ředitelem ústavu. O vypracování závěrečné práce v angličtině není třeba žádat, ale je nutné mít tento jazyk práce uvedený v zadání závěrečné práce.

V závěrečných pracích v cizím jazyce musí být název práce uveden v českém jazyce, taktéž popis na deskách práce se uvádí v českém jazyce. Popis (cíl) práce je možné uvést slovensky/anglicky. Poděkování a prohlášení může být uvedeno v angličtině.

Práce ve slovenském jazyce budou mít bibliografický záznam a abstrakt práce v českém, slovenském a anglickém jazyce (v tomto pořadí), ostatní povinné části se řídí Opatřením děkana 12/2018.

Microsoft Word

Šablona ve formátu *.doc, *.docx, *.dot, *.dotx

LaTeX

Šablona (zde je ukázkový výstup), potřebný stylový soubor, loga a stručný komentář jsou dostupné v jednom balíku (verze 2.0).

V návaznosti na nové opatření děkana, byla vytvořena nová LaTeX šablona. Pro přechod na novou verzi šablony stačí následující:

  • Nahradit soubor sci.muni.thesis.sty novou verzí dostupnou v balíku Sablona_Pruvodce_(v2.0).zip
  • Do složky "loga" nahrát obrázek "MUNI_(black).pdf" ze složky "loga" v balíku Sablona_Pruvodce_(v2.0).zip

Šablona je dostupná také na portálu Overleaf.

O těchto šablonách pro LaTeX můžete diskutovat na diskusním fóru v ISu Zde můžete řešit i konkrétní technické problémy.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 116466 od 24.10.2011