Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě

JR002 Pokročilá odborná ruština - zkouška

Písemná část

  • gramatika – test: odborný styl (knižní spojky,knižní předložky; přechodníky; odvozování; internacionalismy – rozdíly v rodě;obmykání; vsuvky; slovesně-jmenné vazby; předložkové vazby u sloves a podstatných jmen; rusko-česká homonyma)
  • korespondence: žádost o stipendium, motivační dopis
  • práce s odborným textem – se slovníkem; odpovědi na otázky; zjištění, zda uvedené souhlasí s textem; české resumé

Ústní část

Prezentace odborného tématu ze studovaného oboru – dle vlastního výběru s využitím názorných pomůcek a prezentační techniky (rozsah 5 - 10 minut).

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 4891 od 10.8.2011