Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě

Požadavky ke zkoušce z anglického jazyka v doktorandském studiu

Písemná část:

 1. přečíst 50 stran odborného textu v angličtině
 2. napsat z něho výtah (summary) na stranu A4
 3. odevzdat strukturovaný životopis v angličtině
Vše odevzdat zkoušejícímu týden, nejméně však 3 dny před ústní zkouškou.

Ústní zkouška:

 1. pohovořit krátce o sobě a svém studiu
 2. pohovořit o přečteném textu (možný namátkový překlad 1 odstavce)
 3. udělat prezentaci o svém výzkumu (včetně názorných materiálů)

Požadavky ke zkoušce z německého a ruského jazyka v doktorandském studiu

Písemná část:

 1. přečíst 30 stran odborného textu v cizím jazyce
 2. napsat z něho resumé v cizím jazyce (1 strana A4)
 3. 5 stran odborného textu přeložit písemně do českého jazyka
Vše odevzdat zkoušejícímu 5 dní před ústní zkouškou.

Ústní zkouška:

 1. pohovořit o sobě a svém studiu
 2. pohovořit o přečteném textu + namátkový překlad 1 odstavce

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 5840 od 10.8.2011