Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě

http://www.sci.muni.cz/cz/CJV

vedoucí pracoviště:

Odborní asistenti:

Asistenti:

  Lektoři:

  Externí vyučující:

   Neučitelští pracovníci:


    Kurzivou jsou psáni pracovníci, kteří zde nemají kmenové pracoviště.


    login
    © 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
    Všechna práva vyhrazena.
    Webmaster: Alan Kuběna,
    Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
    Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
    Počet přístupů: 6050 od 10.8.2011