Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě

Uznávání zkoušek z německého jazyka

Zkouška: Odborná němčina JN001, Pokročilá odborná němčina JN002

Uznává se : Písemný test – P, Celá zkouška – C

  Odborná němčina Pokročilá odborná němčina
základní státní zkouška P -
všeobecná státní zkouška P P
Test DaF na úrovni B2 – C1 P P
Goethe – Zertifikat B1 P -
Goethe – Zertifikat B2 P P
Goethe – Zertifikat C1 P P
B2 Mittelstufe Deutsch (B2 MD) P P
Oberstufe Deutsch C1 (zkouška ÖSD) P P
Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) s platností do roku 2018 (od 2012 nahrazen Goethe-Zertifikat C2) C P
Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) s platností do roku 2018 (od 2012 nahrazen Goethe-Zertifikat C2) C P
Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) s platností do roku 2018 (od 2012 nahrazen Goethe-Zertifikat C2) C P
B1 Zertifikat Deutsch (do konce roku 2013), B1 Zertifikat Deutsch Österreich (od roku 2014) P -
B2 Zertifikat Deutsch (do konce roku 2013), B2 Zertifikat Deutsch Österreich (od roku 2014) P P
C1 Zertifikat Deutsch (do konce roku 2013), C1 Zertifikat Deutsch Österreich (od roku 2014) P P
Zk na jiné fakultě MU - úroveň B1 P -
Zk na jiné fakultě MU - úroveň B2 P P
Zk na přírodovědecké fakultě jiné VŠ - úroveň B1 C -
Zk na přírodovědecké fakultě jiné VŠ - úroveň B2 C C
Zk na přírodovědecké fakultě jiné VŠ - úroveň C1 C C
VŠ diplom z bakalářského studia oboru NJ P P
VŠ diplom z magisterského studia oboru NJ P P

Jiné získané certifikáty odpovídající úrovně mohou být po posouzení uznány na základě žádosti a podle dosaženého výsledku. Uznány mohou být pouze certifikáty nebo zkoušky z příslušného cizího jazyka na jiné fakultě MU či na jiné vysoké škole, pokud od jejich složení neuplynuly více než 4 roky. Zkoušku nebo část zkoušky lze uznat pouze v závislosti na výsledku posouzení její úrovně na základě doloženého sylabu předmětu a obsahu a formy zkoušky.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1167 od 29.11.2016