Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě

Uznávání zkoušek ze španělského jayka

Uznávání zkoušek a certifikátů pro bakalářské studium

Zkoušku ze španělštiny JS001 je možno uznat pouze na minimální úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR), a to na základě jazykového certifikátu (DELE B2, DELE C1, Všeobecná státní jazyková zkouška ze španělštiny, maturitní vysvědčení ze španělského gymnázia), na základě zkoušky z cizího jazyka v rámci studia na PřF (předchozího nebo souběžného), studia na jiné fakultě MU nebo studia na jiné VŠ v ČR či zahraničí.

Posuzování žádostí o uznání jazykových předmětů probíhá v době od začátku registrace předmětů do ukončení změn v zápisu předmětů.

 

Student se může rozhodnout, zda si nechá uznat zkoušku v plném rozsahu či zda si ji nechá uznat pouze částečně.

 • V případě plného uznání je studentovi zadáno hodnocení do ISu a v souladu s čl. 14 odst. 4 SZŘ MU opatřeno příznakem „uznáno“.
 • V případě částečného uznání se student dohodne s garantem předmětu, která část úkolů bude pro úspěšné ukončení předmětu požadována. Student se poté přihlásí k termínu zkoušky jako ostatní studenti předmětu.

Obecný postup:

 • student si zapíše předmět JS001 Odborná španělština - zkouška
 • student předloží vyplněnou žádost o uznání předmětu (Formuláře žádostí) a doklad o zkoušce z daného jazyka
 • garant předmětu žádost posoudí a stanoví hodnocení
 • pokud absolvovaná zkouška/certifikát neobsahuje všechny tradiční části zkoušky, tj. poslech, porozumění čtenému testu, psaní, mluvení, bude student z chybějící části po individuální konzultaci garantem přezkoušen.

Uznávání zkoušek a certifikátů pro magisterské studium

Zkoušku ze španělštiny JS002 je možno uznat pouze na minimální úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR), a to na základě jazykového certifikátu (DELE B2, DELE C1, Všeobecná státní jazyková zkouška ze španělštiny, maturitní vysvědčení ze španělského gymnázia), v rámci studia na PřF (předchozího nebo souběžného), studia na jiné fakultě MU nebo studia na jiné VŠ v ČR či zahraničí. Posuzování žádostí o uznání jazykových předmětů probíhá v době od začátku registrace předmětů do ukončení změn v zápisu předmětů.

Student se může rozhodnout, zda si nechá uznat zkoušku v plném rozsahu či zda si ji nechá uznat pouze částečně.

 • V případě plného uznání je studentovi zadáno hodnocení do ISu a v souladu s čl. 14 odst. 4 SZŘ MU opatřeno příznakem „uznáno“.
 • V případě částečného uznání se student dohodne s garantem předmětu, která část úkolů bude pro úspěšné ukončení předmětu požadována. Student se poté přihlásí k termínu zkoušky jako ostatní studenti předmětu.

Obecný postup:

 • student si zapíše předmět JS002 Pokročilá odborná španělština - zkouška
 • student předloží vyplněnou žádost o uznání předmětu (Formuláře žádostí) a doklad o zkoušce z daného jazyka
 • garant předmětu žádost posoudí a stanoví hodnocení
 • pokud absolvovaná zkouška/certifikát neobsahuje všechny tradiční části zkoušky, tj. poslech, porozumění čtenému testu, psaní, mluvení, bude student z chybějící části po individuální konzultaci garantem přezkoušen.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 946 od 29.11.2016