Cestovní pojištění do zahraničí

Každý pracovník Přírodovědecké fakulty MU vyslaný na zahraniční služební cestu si musí založit zahraniční cestovní příkaz v INETu (v krajním případě použije papírovou verzi zahraničního cestovního příkazu). Při vytvoření cestovního příkazu v INETu se automaticky zobrazí pojišťovací karta ALLIANZ.

Je ale možné si kartičku vyzvednou na zahraničním oddělení fakulty (Mgr. Petr Bureš). V případě dalšího blízkého výjezdu na zahraniční pracovní cestu je možné si tuto kartu ALLIANZ ponechat z již realizované zahraniční služební cesty. V každém případě ale prosíme o navrácení vypůjčených kartiček. Přehled pojištěných pro Allianz se stahuje automaticky z INETu vždy na začátku měsíce následujícího po měsíci, který je právě vykazován (na začátku června se odevzdává pojištění za květen...).

Rozsah cestovního pojištění

  • je popsán v pojišťovací smlouvě (pdf)
  • Pojištění léčebných výloh v zahraničí není omezeno žádným limitem pojistného plnění.
  • Důležitá upozornění

    • Pojištění se nevztahuje na cestovní zavazadla, automobil, apod. Bohužel nelze tato dopojištění ke stávajícímu pojištění dokoupit.
    • Pojištění se vztahuje i na cizince zaměstnané na MU

  • V případě potřeby potvrzení o pojištění (např. kvůli vyřízení víz do zahraničí) nahlašte na zahraniční oddělení (pbures@sci.muni.cz) Vaše jméno, datum narození, místo a období pobytu v zahraničí. Potvrzení vystavuje přímo pojišťovna Allianz, takže vyřízení dokumentu zabere cca jeden týden.
  • Co dělat v případě pojistné události

  • V případě pojistné události v zahraničí volejte na telefon uvedený na pojišťovací kartičce (+420 241 170 000), operátorovi nahlaste číslo pojistné smlouvy 698036441 a domluvte se s ním na dalším postupu.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 14383 od 2.9.2011