Číselník pracovišť

310000

Přírodovědecká fakulta

Sekretariát: Irena Pakostová
311010

Ústav matematiky a statistiky

Sekretariát: Radka Paliánová
312020

Ústav fyziky kondenzovaných látek

Sekretariát: Jana Schmidtová
312030

Ústav fyzikální elektroniky

Sekretariát: Renata Aubrechtová
312040

Ústav teoretické fyziky a astrofyziky

Sekretariát: Lenka Santarová
313010

Ústav chemie

313050

Ústav biochemie

Sekretariát: Stanislava Fousová
313060

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

Sekretariát: Hana Kordačová
314010

Ústav experimentální biologie

Sekretariát: Lenka Šťastná
314020

Ústav botaniky a zoologie

Sekretariát: Věra Slezáková
314070

Ústav antropologie

Sekretariát: Dana Zelenáková
315010

Ústav geologických věd

Sekretariát: Soňa Holečková
315030

Geografický ústav

Sekretariát: Ing. Barbora Kopecká
315040

Ústav fyziky Země

vedoucí pracoviště: Mgr. Petr Špaček, Ph.D.
316000

Národní centrum pro výzkum biomolekul

Sekretariát: Mgr. Jana Řiháková
319511

Školící pracoviště - Biofyzikální ústav Akademie věd ČR

319513

Školící pracoviště - Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR

319514

Školící pracoviště - Ústav makromolekulární chemie Akademie věd ČR

319515

Školící pracoviště - Ústav přístrojové techniky Akademie věd ČR

319517

Školící pracoviště - Ústav fyziky materiálů Akademie věd ČR

319519

Školící pracoviště - Astronomický ústav Akademie věd ČR

319520

Školící pracoviště - Botanický ústav Akademie věd ČR

319521

Školící pracoviště - Ústav analytické chemie Akademie věd ČR

319810

Botanická zahrada

vedoucí pracoviště: Mgr. Magdaléna Chytrá
319840

Ústřední knihovna

vedoucí pracoviště: Mgr. Taťána Škarková
319900

Děkanát

Sekretariát: Irena Pakostová
319911

Sekretariát

Sekretariát: Irena Pakostová
319912

Personální oddělení

vedoucí oddělení: Mgr. Jana Kneblová
319913

Studijní oddělení

vedoucí oddělení: Ing. Marcela Korčeková
319914

Ekonomické oddělení

vedoucí oddělení: Ing. Mgr. Miroslava Černá
319917

Oddělení pro vědu, doktorské studium, vnější vztahy, komunikaci a marketing

vedoucí oddělení: Ing. Zdeňka Rašková
319919

Právní oddělení

319920

Oddělení pro projektovou podporu

vedoucí oddělení: Ing. Bc. Martin Hovorka
319980

Správa budov a IT

vedoucí oddělení: Pavel Říha
963100

Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě

vedoucí pracoviště: Mgr. Kateřina Kováčová, Ph.D.
Sekretariát: Lenka Pavlíková

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 21069 od 29.11.2011