Doktorské studium

Referát pro akademické kvalifikace a doktorské studium

Personální obsazení a náplň práce

Vedoucí referátu

Ing. Zdeňka Rašková
tel.: 549 49 6530
 • Metodické vedení pracovníků
 • Vědecká rada
 • Řízení ke jmenování profesorem a habilitační řízení
 • Tuzemské projekty včetně projektů výzkumných záměrů a výzkumných center
 • Rozvojové programy, Program rektora, SOČ
 • Akreditace doktorských studijních programů, jmenovacích a habilitačních oborů
 • Ceny, medaile, čestné vědecké hodnosti
 • Rozbory, statistiky, archivace
 • Specifický výzkum

Referenti

Mgr. Anísa Kabarová
tel.: 549 49 6358
 • Doktorské studium programů Matematika, Fyzika, Geologie, Geografie a Pokročilé materiály a nanovědy, Biologie (obory Anatomie a fyziologie rostlin, Ekotoxikologie, Fyziologie živočichů, Molekulární a buněčná biologie, Obecná a molekulární genetika, Antropologie, Mikrobiologie)
  • Studijní a osobní evidence
  • Státní doktorské zkoušky a obhajoby dizertačních prací
  • Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby dizertačních prací
  • Oborové rady, oborové komise, školitelé
 • Přijímací řízení do 1. ročníku
 • Správa webových stránek oddělení

Iva Klímová
tel.: 549 49 7277
 • Doktorské studium programů Chemie a Biochemie, Vědy o živé přírodě, Biologie (obory Parazitologie, Zoologie, Hydrobiologie, Botanika, Ekologie).
  • Studijní a osobní evidence
  • Státní doktorské zkoušky a obhajoby dizertačních prací
  • Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby dizertačních prací
  • Oborové rady, oborové komise, školitelé
 • Stipendia
 • Karty ISIC, karty kombinovaného studia, revalidační přelepky

Mgr. Eva Beránková
tel.: 549 49 3186

Ing. Andrea Mikešková
tel.: 549 49 7103
Mateřská dovolená

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 95104 od 2.12.2011