Doktorské studium

Studijní obor Obecné otázky fyziky

Název práce: Motivační fyzikální experimenty pro víceletá gymnázia – Člověk a příroda

Školitel: doc. RNDr. Josef Trna, CSc.

Oficiální zadání:
Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje problematiku spojenou se zkoumáním přírodních jevů v oborech: Fyzika, Chemie, Biologie, Zeměpis. Vzdělávací cílem je umožnit žákům hlubší mezipředmětové porozumění přírodním jevům a zákonitostem, včetně tvorby poznatkového základu i pro pochopení moderních technologií a praktických výsledků přírodních věd. Velkým problémem současné přírodovědné výuky, zejména fyziky, je demotivace žáků a studentů pro tyto obory. Silným motivačním prostředkem je přírodovědný (fyzikální) experiment. Ten však musí projít inovací, kterou je důraz na jeho motivační stránku a také přírodovědně-technickou mezipředmětovou aplikaci. Cílem práce je přispět k rozvoji teorie a metodologie užití motivačních fyzikálních (přírodovědných) experimentů ve výuce fyziky na víceletém gymnáziu. Výstupem práce je soubor vlastních a upravených motivačních fyzikálních experimentů, včetně návrhu jejich praktické aplikace ve výuce, založené na praktickém ověření ve výuce na víceletém gymnáziu. Předpokládá se vytvoření webové databáze videozáznamů těchto experimentů.
Literatura:
HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika :vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Edited by Bohumila Lencová - Jan Obdržálek - Petr Dub. Vyd. 1. V Brně: Vysoké učení technické, 2000. vii, s. 10. ISBN 80-7196-214-7., HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika :vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Edited by Bohumila Lencová - Jan Obdržálek - Petr Dub. Vyd. 1. V Brně: Vysoké učení technické, 2000. vii, s. 10. ISBN 80-7196-214-7.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 780880 od 2.8.2011