Doktorské studium

Studijní obor Fyzická geografie

Název práce: Hydro-klimatické podmínky ve střední Evropě v posledním miléniu – porovnání rekonstrukcí a modelových simulací.

Školitel: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.

Předběžné zadání:
Cílem práce je syntéza dosavadních poznatků o variabilitě hydro-klimatických podmínek (především o výskytu suchých a vlhkých period) na základě přírodních proxy dat a pramenů dokumentární povahy v oblasti střední Evropy za posledních 1000 roků. Vývoj metodiky, která porovná stupěň shody / neshody existujícíhc rekonstrukcí v průběhu času. Porovnání rekonstrukcí z výstupy z rgionánlích klimatických modelů.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 780617 od 2.8.2011