Doktorské studium

Studijní obor Fyziologie živočichů

Název práce: Příprava a charakterizace somatických kmenových buněk „in vitro“

Školitel: Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.

Oficiální zadání:
Cílem práce je pripravit a charakterizovat populace bohaté na somatické kmenové buňky. Konkrétně neurální nebo kardiomyogenní - dle zájmu bude upřesněn název.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 979564 od 2.8.2011