Doktorské studium

Studijní obor Botanika

Název práce: Vzájemně prospěšná interakce mezi černýši a mravenci – je složitější než si myslíme?

Školitel:

Předběžné zadání:
Druhy rodu černýš (Melampyrum) jsou jednoleté poloparazitické byliny z čeledi Orobanchaceae. Rostou celkem běžně v lesních i otevřených biotopech. Již dlouho je o nich známo, že jejich semena jsou myrmekochorní, tzn. že mají na svém povrchu útvar zvaný masíčko (elaiosom) atraktivní pro mravence. Odměnou za poskytnutí výživných látek v masíčku je pro rostlinu rozšiřování jejích poměrně velkých semen. Potud je to klasická myrmekochorie. Mutualismus (vzájemně prospěšná interakce) ale může být v tomto případě podstatně složitější. Černýše totiž produkují nektar v tzv. extraflorálních (mimokvětních) nektáriích, která navštěvují opět mravenci. Předběžná pozorování naznačují, že přítomnost mravenců na rostlině by mohla snižovat míru herbivorie černýšů housenkami a podobným hmyzem. Pokud by se to podařilo prokázat, šlo by o jednu z nezajímavějších mutualistických interakcí mezi rostlinou a živočichem. Práce bude probíhat prakticky výhradně v terénu a bude dělena do dvou fází. Průzkumná fáze bude zaměřena na vyhledání vhodných lokalit černýšů, pozorování mravenců, jejich sběr a dokumentace. Experimentální část bude zaměřena na ověření hypotézy o interakci, přičemž přesný design experimentu bude naplánován podle výsledků průzkumné fáze.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 981475 od 2.8.2011