Doktorské studium

Studijní obor Biochemie

Název práce: Studium fyziologické role cyklin-dependentní kinázy 13 v organogenezi myši

Školitel:

Předběžné zadání:
Regulace genové exprese se primárně odehrává na úrovni transkripce specifických mRNA pomocí RNA polymerázy II (RNAPII). Aktivita RNAPII je řízena přdevším fosforylací specifickými kinázami z rodiny cyklin-dependentních kináz (CDK), mezi nimi CDK9, CDK12 a CDK13 jsou zapojené v regulaci elongační fáze transkripce. I když CDK12 a CDK13 váží stejný cyklin (cyklin K), je patrné, že hrají zcela odlišné úlohy v buněčné fyziologii. V nedávné době jsme inaktivovali gen pro cdk13 v myši a zjistili jsme, že dochází k embryonální letalitě knock-out myší co by přímý důsledek nesprávného vývoje celé řady orgánů a tkáňových struktur. Předkládaný projekt se zaměří na detailní popis účinku CDK13 ve vývoji horního patra a srdce na modelu knock-out myší. Vhodnými kandidáty jsou motivovaní studenti, schopní týmové práce a s chutí pro samostatnou vědeckou činnost.
Poznámka:
Budoucí školitel: Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.,VUVeL Brno, e-mail: kohoutek@vri.cz; tel: +420 778403377


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 883408 od 2.8.2011