Doktorské studium

Studijní obor Biochemie

Název práce: Využití bioortogonálních ligačních metod na bázi “klik chemie” pro přípravu cílených nosičů léčiv a vakcín

Školitel: doc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.

Oficiální zadání:
Práce je zaměřena na využití moderních bioortogonálních ligačních metod pro přípravu cílených nosičů léčiv a vakcín. Student zvládne nové syntetické ligační metody a aplikuje je na modifikaci lipidů, povrchu nanočástic a fluorescenční značení polysacharidů a proteinů. Pro charakterizaci produktů využije technik UV-Vis a CD spektroskopie, pokročilé fluorescenční spektroskopie (polarizace fluorescence, měření poločasu života excitovaného stavu, FTIR, separační metody (FPLC, GPC, FFF s MALS/DLS/UV-VIS/RI/Fl detekcí, elektroforetické metody, termální metody (DSC, ITC), hmotnostní spektrometrie a NMR. Součástí práce je také využití enzymově katalyzovaných bioortogonálních reakcí pro specifické fluorescenční značení proteinů a buněk. Projekt je řešen ve spolupráci s VŠCHT Praha.
Poznámka:
Školitel: doc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. (turanek@vri.cz; tel: Konzultant: RNDr. Miroslav Ledvina, Ph.D. 731 447 863; miroslav.ledvina@vscht.cz (VŠCHT Praha)


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 890022 od 2.8.2011