Doktorské studium

Studijní obor Ekotoxikologie

Název práce: Metabolické a proteinové biomarkery související s působením střevní mikroflóry

Školitel: PharmDr. Zdeněk Spáčil, Ph.D.

Oficiální zadání:
Střevní mikroflóra (soubor všech symbiotických a patogenních mikroorganismů, které osídlují prostor lidského těla) zásadním způsobem ovlivňuje metabolické dráhy lidského hostitele a je proto spojována s řadou zdravotních dopadů. Nicméně specifické vlivy mikrobiální metabolické aktivity na hostitelské signální dráhy a fyziologické funkce nejsou uspokojivě vysvětleny na úrovni konkrétních metabolických a proteinových biomarkerů. Předpokládá se, že mikroflóra významně ovlivňuje zejména energetický metabolismus a imunitní systém hostitele. S ohledem na sníženou nebo pozměněnou diverzitu střevního mikrobiomu lze tedy očekávat markantní změny fenotypu na úrovni biomarkerů, které mohou vést ke vzniku onemocnění. Obecným cílem práce bude hodnocení metabolických a proteinových biomarkerů souvisejících s aktivitou střevní mikroflóry, které budou profilovány pomocí pokročilé metabolomiky a cílené proteomiky. K dispozici je zejména vybavení moderními instrumentálními technikami ultra-účinné kapalinové chromatografie (UHPLC) a tandemové hmotnostní spektrometrie (MS/MS), které umožní motivovanému uchazeči vypracovat vysoce kvalitní disertační práci na světové úrovni.
Literatura:
PAVLOVÁ, Tereza, Veronika VIDOVÁ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Petr JANKŮ, Martina ALMÁŠI, Jana KLÁNOVÁ a Zdeněk SPÁČIL. Urinary intermediates of tryptophan as indicators of the gut microbial metabolism. Analytica Chimica Acta, Amsterdam: Elsevier Science publishers, 2017, roč. 987, s. 72-80. ISSN 0003-2670. doi:10.1016/j.aca.2017.08.022., VIDOVÁ, Veronika a Zdeněk SPÁČIL. A review on mass spectrometry-based quantitative proteomics: Targeted and data independent acquisition. Analytica Chimica Acta, Amsterdam: Elsevier Science publishers, 2017, roč. 964, s. 7-23. ISSN 0003-2670. doi:10.1016/j.aca.2017.01.059.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 888180 od 2.8.2011