Doktorské studium

Studijní obor Ekotoxikologie

Název práce: Charakterizace lipidických biomarkerů Alzheimerovy choroby

Školitel: PharmDr. Zdeněk Spáčil, Ph.D.

Oficiální zadání:
Alzheimerova choroba je nejběžnější příčinou demence (60-80% případů) u starší populace po celém světě. Současný výzkum podporuje myšlenku, že agregace bílkovin iniciuje nástup Alzheimerovy choroby. Navzdory velkému množství dostupné literatury a studií zůstává mechanismus patogeneze a potenciální léčba Alzheimerovy choroby nejasný. Cílem této disertační práce je aplikovat moderní a vysoce specifické analytické techniky pro charakterizaci lipidů, které se údajně podílejí na vzniku této lidské neuropatologii. Z tohoto důvodu je obecným cílem vyvinout moderní analytickou metodiku a aplikovat na klinické vzorky ke studiu a potenciálně objasnění hypotetických mechanismů patogeneze Alzheimerovy choroby. Konkrétně půjde o vývoj instrumentálních metod založených na hmotnostní spektrometrii a jejich využití k charakterizaci lipidů a proteinů, které se primárně podílejí na agregaci. Nedávný rozvoj v oblasti analytických technologií poskytuje jedinečnou příležitost přinést naléhavě potřebnou novou perspektivu v oblasti výzkumu Alzheimerovy choroby.
Literatura:
VIDOVÁ, Veronika a Zdeněk SPÁČIL. A review on mass spectrometry-based quantitative proteomics: Targeted and data independent acquisition. Analytica Chimica Acta, Amsterdam: Elsevier Science publishers, 2017, roč. 964, s. 7-23. ISSN 0003-2670. doi:10.1016/j.aca.2017.01.059.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 890047 od 2.8.2011