Doktorské studium

Studijní obor Biomolekulární chemie

Název práce: Studium interakcí proteinů s malými molekulami metodami molekulového modelování a počítačových simulací

Školitel: prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.

Oficiální zadání:
Glykosyltransferázy jsou enzymy, které přenáší sacharidy na jiné sacharidy, lipidy, proteiny, atd., čímž tvoří zvláštní glyko-konjugáty, které nejsou hlavním produktem genomu, ale jsou tvořeny postupným působením specifických glykosyltransferas. Porucha tohoto mechanismu může vést k život ohrožující patologických stavů např. diabetes, Alzheimerova choroba, rakovina atd. Vzhledem k jejich zapojení do zmíněných onemocnění jsou glykosyltransferázy značně studovány. Nicméně, reakční mechanismus těchto enzymů nebyl dosud zcela objasněn. Práce bude zaměřena na stadium reakčního mechanismu glykosyltransferas. Bude použito několik výpočetně chemických přístupů. Hlavní důraz bude kladen na QM/MM MD výpočty reakčního mechanismu pomocí CPMD programového balíku.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 890092 od 2.8.2011