Doktorské studium

Studijní obor Ekotoxikologie

Název práce: 3-dimenzionální in vitro modely v toxikologii

Školitel: RNDr. Pavel Babica, Ph.D.

Oficiální zadání:
Dizertační práce bude zaměřena na studium účinků chemických látek v 3-dimenzionálních (3D) buněčných kulturách, které lépe napodobují přirozené buněčné interakce a mikroprostředí ve tkáních nežli tradiční in vitro modely. Cílem práce bude rozvoj a optimalizace 3D kultivačních technik a adaptace metod pro hodnocení účinků chemických látek v 3D kulturách. Práce bude zaměřena zejména na rozvoj 3D kultur odvozených od kmenových a progenitorových buněk, charakterizaci jejich základních vlastností a chování pomocí biochemických, molekulárně biologických a zobrazovacích technik, a v konečné fázi na studium buněčných a molekulárních změn vyvolaných působením farmakologicky a toxikologicky významných chemických látek. Vyžaduje se, aby zájemci včas dopředu před podáním přihlášky kontaktovali vedoucího projektu: dr. Pavel Babica (babica@recetox.muni.cz).


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 928333 od 2.8.2011