Doktorské studium

Studijní obor Fyziologie živočichů

Název práce: 3D analýza obrazu chrupu a parodontu v průběhu odontogeneze

Školitel: prof. MVDr. Ivan Míšek, CSc.

Oficiální zadání:
Cílem práce bude vytvoření metodiky pro 3D počítačovou analýzu a rekonstrukci tkání za pomoci optimalizace stávajících komerčních softwarových nástrojů či vytvoření nových.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 978617 od 2.8.2011