Doktorské studium

Studijní obor Algebra, teorie čísel a matematická logika

Název práce: Akcesibilní kategorie a jejich aplikace

Školitel: prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc.


Literatura:
ADÁMEK, J. a J. ROSICKÝ. Locally presentable and accessible categories. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. 316 s. ISBN 0-521-42261-2.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 948909 od 2.8.2011