Doktorské studium

Studijní obor Geometrie, topologie a globální analýza

Název práce: Algoritmická homotopická teorie

Školitel: doc. RNDr. Martin Čadek, CSc.

Oficiální zadání:
Práce by se měla zabývat aplikacemi racionální homotopické teorie pro algoritmický přístup k řešení topologických problémů.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 976543 od 2.8.2011