Doktorské studium

Studijní obor Analytická chemie

Název práce: Analýza nanočástic hmotnostní spektrometrií ICP

Školitel: prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.

Oficiální zadání:
Rozpracování a optimalizace nového typu analýzy nanočástic pomocí hmotnostní spektrometrie indukčně vázaného plazmatu. Využití techniky v biologických aplikacích.


Poznámka:
Výzkum je součástí řešení projektu Laserově desorpční hmotnostní spektrometrie pro analýzu molekul a nanočástic GAČR. Možnost získání částečného úvazku na projektu.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 980671 od 2.8.2011