Doktorské studium

Studijní obor Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země

Název práce: Analýza tradičních i "netradičních" dat využívaných pro zlepšení kvality zdolávání mimořádných událostí v ČR resp. v zahraničí.

Školitel: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.

Předběžné zadání:
Tradičními daty se rozumí data existující ve stávajících geodatabázích, "netradičními" daty pak například sběr dat o nemocných prasatech na Zlínsku, data nutná pro letecké hašení, tábory, nebezpečné jezy, příprava dat pro fulltextové vyhledávání, generace přehledů pro strategické rozhodování a přehledy. Analýza bude zaměřena i na koncepci velkých data (Big Data) a možnosti jejich využití pro dynamické mapování. Traditional data means data existing in existing geodatabases, "unconventional" data are, for example, data collection on sick pigs in Zlín, data necessary for aerial firefighting, camps, dangerous weirs, preparation of data for fulltext search, generating reports for strategic decisions and overviews. Analysis would be done with regard to the concept of Big Data data and the possibility of using them for dynamic mapping.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 781742 od 2.8.2011