Doktorské studium

Studijní obor Fyziologie živočichů

Název práce: Analýza vizuální percepce magnetického pole - behaviorální studie.

Školitel: doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.

Oficiální zadání:
Dílčími cíli tématu bude: a) testování preferencí laboratorného hmyzu vůči vizuálním vzorům v testech orientace. b) sledování podmíněné reakce na magnetický směr c) srovnání vizuálních a magneticky indukovaných preferencí


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 981725 od 2.8.2011