Doktorské studium

Studijní obor Anatomie a fyziologie rostlin

Název práce: Analýza vybraných znaků podmiňujících hydraulický odpor transportní cesty v xylému

Školitel: doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.

Předběžné zadání:
Struktura xylému na úrovni jednotlivých cév i jejich vzájemné propojení ve vodivém systému má velký význam jak pro efektivní transport vody v rostlině, tak i pro ochranu vodivého systému proti selhání. Ukazuje se také, že fungování zdánlivě stabilní struktury xylému podléhá vlivům vnějšího prostředí, jakými může být nejen teplota, ale také složení transportovaných látek. Práce bude zaměřena jednak na modelové výpočty chování vodivého systému za různých podmínek prostředí, ale také na praktické exprerimenty zaměřené na zjištění vlivu iontového složení xylémové šťávy na rychlost jejího toku ve struktuře xylému a odolnosti proti kavitaci.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 980046 od 2.8.2011