Doktorské studium

Studijní obor Regionální geografie a regionální rozvoj

Název práce: Anarchistické geografie a různorodé ekonomiky

Školitel:

Oficiální zadání:
Obnovený zájem geografů o myšlenky anarchismu jako politické filosofie, ekonomické teorie i sociálního hnutí souvisí, mimo jiné, s vhodností anarchistického přístupu pro interpretaci kultury současného kapitalismu. Cílem dizertační práce je jednak představení současné anarchistické geografie, jednak – a především – aplikace anarchistických přístupů pro vlastní analýzu vybraného tématu v oblasti „alternativních ekonomických prostorů“ či „různorodých ekonomik“ (např. vzájemná pomoc, sdílení, neplacená práce, zahrádkaření apod.). Konkrétní cíl práce bude upraven na základě diskuse s potenciálním zájemcem/zájemkyní.
Poznámka:
Školitel RNDr. Petr Daněk, Ph.D. podléhá schválení VR fakulty.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 779567 od 2.8.2011