Doktorské studium

Studijní obor Analytická chemie

Název práce: Aplikace nanočástic v analytické chemii

Školitel: doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

Předběžné zadání:
1. Literární rešerše
2. Syntéza, modifikace povrchu a konjugace nanočástic.
3. Derivatizace nanočástic a studium jejich využití jako optické senzory v analytické chemii
Projekt je řešen v rámci projektu CEITEC

Literatura:
CADEMARTIRI, Ludovico a Geoffrey A. OZIN. Concepts of nanochemistry. Edited by Jean-Marie Lehn. Weinheim: Wiley-VCH, 2009. xix, 261. ISBN 9783527325979., CADEMARTIRI, Ludovico a Geoffrey A. OZIN. Concepts of nanochemistry. Edited by Jean-Marie Lehn. Weinheim: Wiley-VCH, 2009. xix, 261. ISBN 9783527325979.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 979648 od 2.8.2011