Doktorské studium

Studijní obor Analytická chemie

Název práce: Aplikace nanomateriálů v hmotnostní spektrometrii biologicky významných látek

Školitel: prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.

Oficiální zadání:
Vývoj analytických metod založených na surface-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry (SALDI MS) ve spojení se separační technikou. Pozornost bude věnována např. nepolárním látkám, např. nenasyceným lipidům, které lze účinně ionizovat na povrchu stříbrných nanočástic a dalším analytům a afinitou k zlatým nanočásticím.
Poznámka:
Výzkum je součástí řešení projektu Laserově desorpční hmotnostní spektrometrie pro analýzu molekul a nanočástic GAČR. Možnost získání částečného úvazku na projektu.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 979392 od 2.8.2011