Doktorské studium

Studijní obor Matematická analýza

Název práce: Asymptotické vlastnosti diferenciálních rovnic neceločíselných řádů

Školitel: prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.

Oficiální zadání:
Předmětem výzkumu jsou oscilační a asymptotické vlastnosti diferenciálních rovnic neceločíselných řádů. Důležitou součástí výzkumu je zjistit použití topologických metod pro existenci neoscilatorických řešení s předepsanou asymptotikou a vyšetření chování těchto rovnic v závislosti na řádu rovnice pro řád mezi 1 a 2.
Literatura:
DIETHELM, Kai. The analysis of fractional differential equations : an application-oriented exposition using differential operators of Caputo type. New York: Springer, 2010. viii, 247. ISBN 9783642145735., PODLUBNÝ, Igor. Fractional differential equations : an introduction to fractional derivatives, fractional differential equations, to methods of their solution and some of their applications. San Diego, Calif.: Academic Press, 1999. xxiv, 340. ISBN 0125588402.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 980481 od 2.8.2011