Doktorské studium

Studijní obor Antropologie

Název práce: Automobil, mapa a orientace v cikánské/romské kultuře

Školitel: prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.

Oficiální zadání:
Anotace: Základním organizačním principem v cikánské/romské kultuře je příbuzenství, čemuž odpovídá též strukturace prostoru v daných společnostech. Základní prostorové orientační body, respektive linie zde kopírují příbuzenské vazby, a to jak v lokálních, tak i v celostátních, respektive dokonce v evropských měřítkách. Výzkum bude zaměřen na sledování tvorby a využívání „kognitivních map“ sloužících k orientaci při realizovaných přesunech členů odpovídajících společností prostřednictvím automobilů.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 808297 od 2.8.2011