Doktorské studium

Studijní obor Ekotoxikologie

Název práce: Bioaktivní látky ze sinic ovlivňující vývoj obratlovců

Školitel: doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.

Oficiální zadání:

Oficiální zadání bude připraveno ve spolupráci se studentem/kou. Pro podrobnější informace o tématu prosím kontaktujte školitelku - Doc. Klára Hilscherová (hilscherova@recetox.muni.cz)

Official project plan will be prepared in cooperation with the student. For further information on this research topic please contact the supervisor – Assoc.Prof. Klara Hilscherova (hilscherova@recetox.muni.cz)login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 978627 od 2.8.2011