Doktorské studium

Studijní obor Analytická chemie

Název práce: Bioanalýza velmi malých vzorků

Školitel: Ing. František Foret, CSc.

Předběžné zadání:
Studium postupů a instrumentace pro analýzu velmi malých vzorků až na úrovni jednotlivých buněk. Výzkum bude zahrnovat předúpravu vzorků s využitím kapilárních separací, mikrofluidiky a nanotechnologií. Část projektu bude zaměřena také na vývoj spojení s hmotnostní spektrometrií se zvýšenou účinností ionizace a přestupu iontů do hmotnostního analyzátoru.
Poznámka:
Pro bližší představu o tématu: Lazar, I.M., Grym, J., Foret, F. Microfabricated devices: a new sample introduction approach to mass spectrometry. Mass Spectrometry Reviews, 2006, 25, 573- 594. zájem o moderní instrumentaci


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 978733 od 2.8.2011