Doktorské studium

Studijní obor Genomika a proteomika

Název práce: Bioinformatická analýza struktury rostlinných genomů

Školitel: doc. Mgr. Martin Lysák, Ph.D., DSc.

Předběžné zadání:
Cílem disertační práce bude osvojit si používání bioinformatických nástrojů, především v oblasti zpracování sekvenačních dat, a aplikovat tyto metody ve výzkumných projektech zaměřených na strukturu chromatinu a evoluci genomů, které jsou řešeny na pracovišti. Student bude provádět bioinformatické analýzy repetitivních sekvencí a sekvencí chromosomových zlomů u vybraných druhů rostlin.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 883994 od 2.8.2011