Doktorské studium

Studijní obor Biochemie

Název práce: Biokompatibilní nanomateriály pro neinvazivní aplikaci vakcín a imunoterapeutik

Školitel:

Oficiální zadání:
Práce je zaměřena na využití nanovlákenných materiálů pro přípravu adhesivních filmů, které jsou vhodné pro mukosní a dermální aplikaci vakcína a terapeutik. Student zvládne přípravu adhezivních filmů a jejich charakterizaci pomocí AFM a elektronové mikroskopie. Bude studována interakce nanovláken s nanočásticemi (např. lipsomy, PLGA nanočástice, pseudoviry a VLP, exosomy, bakteriální ghosty). Na in vivo modelech (myš, králík, prase) bude studován přenos nanočástic do submukózní tkáně a do epidermis/dermis a (histologické metody, in vivo zobrazování). Na in vivo imunizačních modelech bude sledována imunitní odpověď na modelové antigeny (např. odvozené z HIV-1 nebo influenzy) podané touto neinvazivní cestou. Cílem je vývoj platformy pro moderní vakcíny podávané neinvazivní cestou.
Poznámka:
Kontaktní osoba: Pharm.Dr. Josef Mašek, Ph.D. (masek@vri.cz Tel: 773 775 481) Garant: doc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. (turanek@vri.cz; tel: 732813577); prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 884811 od 2.8.2011