Doktorské studium

Studijní obor Fyziologie živočichů

Název práce: Buněčné a molekulární důsledky absence klíčových součástí Wnt dráhy

Školitel: doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.

Oficiální zadání:
Tématem práce bude studium buněčných linií, kterým budou cíleně odstraněny (metodou Crispr/Cas) důležité komponenty Wnt signální dráhy. Důsledky této deficience budou studovány jak funkčně (např. schopnost odpovídat na vybrané signály, schopnost buněčného dělení a pohybu), tak molekulárně (celoproteomová a fosfo-proteomová analýza následována validací).


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1038108 od 2.8.2011