Doktorské studium

Studijní obor Genomika a proteomika

Název práce: Cdk12 v regulaci genové exprese a odpovědi na poškození DNA u rakoviny vaječníků

Školitel:

Předběžné zadání:
Gene expression of protein-coding genes is regulated at many levels. This project focuses on transcription cycle-related cyclin-dependent kinase 12 (Cdk12). We showed Cdk12 to be involved in the regulation of gene expression of key DNA damage response genes (BRCA1, FANCI, ATR) via phosphorylation of the C-terminal domain of RNA Polymerase II (see our recent papers: Blazek et al., Genes and Development 2011; 25(20):2158-72; Bosken et al. Nature Comm. 2014;24;5:3505; Ekumi at al., Nucleic Acids Research 2015;11;43(5):2575-89). Also, Cdk12 was found among the most often mutated genes in ovarian carcinoma (Ovarian Carcinoma Cancer Genome Atlas, Nature, 2011).In accordance with the proposed broad role of the Cdk12 in the regulation of gene expression/DNA damage response is its deregulation in many other cancers. However, mechanism how Cdk12 contributes to the regulation of gene expression is unknown. The main aim of the project will be deciphering of molecular mechanism that mediates expression of Cdk12-dependent genes. To address this question many techniques of molecular biology and biochemistry will be applied including state of the art mass spectrometry and next generation sequencing (ChIP-seq etc.).Ovarian carcinoma cell lines will be used as a model for the studies.
Poznámka:
Vedoucím práce bude Mgr. Dalibor Blažek, Ph.D., CEITEC MU telefon:549 49 6649 dblazek@med.muni.cz


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 884009 od 2.8.2011