Doktorské studium

Studijní obor Regionální geografie a regionální rozvoj

Název práce: Česko-rakouské pohraničí - včera, dnes a zítra

Školitel: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 979310 od 2.8.2011