Doktorské studium

Studijní obor Biomolekulární chemie

Název práce: Characterization of structure and dynamics of specific subunits and sigma factors of RNA polymerase from Bacillus subtilis

Školitel: prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.

Oficiální zadání:
Práce navazuje na strukturní studie podjednotky delta a domény 1.1 faktoru sigma A RNA polymerasy bakterie Bacillus subtilis. Cílem práce je zkoumat dynamiku zmíněných regulačních podjednotek a pokračovat ve strukturní charakterizaci holoenzymu RNA polymerasy. Jako základní metoda výzkumu bude použita NMR spektroskopie, dle potřeby kombinovaná s difrakčními technikami, elektronovou mikroskopií a výpočetními přístupy.
Literatura:
Protein NMR spectroscopyprinciples and practice. Edited by John Cavanagh. 2nd ed. Boston: Academic Press, 2007. xxv, 885 p. ISBN 012164491X.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 901956 od 2.8.2011