Doktorské studium

Studijní obor Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie

Název práce: Charakterizace laterálně strukturovaných polovodičových materiálů

Školitel: doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D.

Oficiální zadání:
Moderní polovodičové součástky pro (opto)elektroniku či detektory se připravují pokročilými technologiemi růstu nejen na rovinných, ale i na strukturovaných substrátech. Tyto techniky vedou ke snížení množství defektů při růstu tlustých vrstev na substrátech s rozdílným mřížkovým parametrem. Cílem této práce bude studium strukturních vlastností těchto materiálů metodami rentgenového rozptylu, elektronové mikroskopie a dalšími a v návaznosti na technologie litografie, depozice a růstu.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 979618 od 2.8.2011