Doktorské studium

Studijní obor Genomika a proteomika

Název práce: Charakterizace substrátů kináz Cdk12 a Cdk13 a jejich role ve vývoji rakoviny

Školitel:

Předběžné zadání:
Cdk12 and Cdk13 are transcriptional cyclin-dependent kinases (Cdk) found mutated in various cancers. In previous studies we found that Cdk12 maintains genome stability via optimal transcription of key homologous recombination repair pathway genes including BRCA1. Cellular function of Cdk13 remains unclear. Apart from the C-terminal domain of RNA Polymerase II other cellular substrates for both kinases are not known. In this research we propose using a screen in cells carrying an analog sensitive mutants of both kinases to discover their novel cellular substrates. The substrates and their roles in normal and cancerous cells will be characterized by various techniques of molecular biology and biochemistry.
Poznámka:
Vedoucím práce bude: Mgr. Dalibor Blažek, Ph.D., CEITEC MU dblazek@med.muni.cz telefon: 549 49 6649


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 883610 od 2.8.2011