Doktorské studium

Studijní obor Biomolekulární chemie

Název práce: Chemoinformatické metodiky pro predikci fyzikálně-chemických vlastností molekul

Školitel: prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.

Oficiální zadání:
Znalost jistých klíčových fyzikálně-chemických vlastností látek (např. disociační konstanty, rozdělovacího koeficientu apod.) je velmi důležitá pro oblasti chemického, biologického, environmentálního a farmaceutického výzkumu. Takovéto informace jsme schopni využít např. v rámci procesu vývoje léků, kdy jsme díky nim schopni vybrat nejvhodnější kandidáty případně naopak odstranit molekuly s nevhodnými vlastnostmi.
V nedávné době bylo vyvinuto několik chemoinformatických metodik, které se zaměřují na predikci fyzikálně-chemických vlastností na základě struktury molekuly. Prvním krokem uvedených metodik je výpočet číselných charakteristik molekul, neboli deskriptorů. Dalším krokem je pak využití deskriptorů v rámci sofistikovaných matematických vztahů, které slouží pro predikci zkoumané vlastnosti.
Tato práce se zaměřuje na vývoj a parametrizaci chemoinformatických metodik pro výpočet disociačních konstant. Jako deskriptory budou využívány různé typy parciálních atomových nábojů a zkoumané matematické metodiky budou následující: QSPR (Quantitative Structure-Property Relationship) modelování, rozhodovací stromy a databázové přístupy. V pozdějších fázích práce je možno se zaměřit na predikci dalších vlastností, vývoj nových predikčních algoritmů a rozšíření skupiny zkoumaných molekul i na biopolymery.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1038083 od 2.8.2011