Doktorské studium

Studijní obor Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země

Název práce: Chytrá města geoinformatická podpora inovativních řešení.

Školitel: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.

Předběžné zadání:
Práce se zaměří na komplexní potenciál geoinformatiky a kartografie při realizaci inovativních řešení. Student rozpracuje podrobně vybrané téma související s rozvojem chytrých měst.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 808201 od 2.8.2011