Doktorské studium

Studijní obor Biomolekulární chemie

Název práce: Citlivost proteinů na membránové zakřivení a složení

Školitel: doc. RNDr. Robert Vácha, PhD.

Oficiální zadání:
Kontrola složení a tvaru biologických membrán je životně důležitá pro buňky. Organely udržují přesné rozložení lipidů i přes neustálou výměnu materiálu a tvar membrán je tak specifický, že pomocí něj snadno poznáme různé organely v buňce na první pohled. To vše je nutné pro správnou organizaci a funkci membránových proteinů, které tak může buňka řídit v prostoru a čase. Narušení této regulace způsobuje řadu vážných chorob. Cílem tohoto projektu je zkoumat zakřivení membrány vyvolané modelovými peptidy při různém zanoření do membrány. Tato informace bude následně použita k vytvoření modelu pro odhad citlivosti specifických proteinů na zakřivení a složení membrány.

Student získá znalosti v oblasti Linuxu, počítačových simulací a molekulového modelování. K výzkumu boudou použity počítačové simulace metodou Molekulové Dynamiky a využitím pokročilých metod analýzy fosfolipidových membrán.

  • Vypracování literární rešerše
  • Nastudování uvedené odborné literatury a metodiky simulací
  • Provedení simulací a analýza získaných dat
  • Vyhodnocení a diskuze výsledků
  • Vypracování disertační práce

Poznámka:
Při zájmu o toto téma se doporučuje osobní konzultace.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 887881 od 2.8.2011