Doktorské studium

Studijní obor Antropologie

Název práce: Člověk v zajetí moderní technologie

Školitel: prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.

Předběžné zadání:
S rozvojem moderních počítačových, informačních a počítačových technologií se vytvořila nová oblast antropologického výzkumu zabývající se studiem člověka a proměn lidské existence v kontextu podmínek využití počítačů, internetu a virtuální reality, která se označuje jako kyberantropologie. Práce by měla podat ucelený přehled o historickém vývoji vztahu člověka a moderních technologií z antropologické perspektivy. Experimentální část se bude zabývat vlivem počítačů a internetu na člověka jako jednotlivce, například změny fyziologických veličin (změny krevního tlaku, váhy v důsledku omezených pohybových aktivit), dopad na psychologii (například otázky mezilidských vztahů v kyberprostoru) i vlivem na celou společnost, např. ekonomické a legislativní otázky spojené s počítačovou kontrakulturou a anarchií. Metodika a materiál experimentální části výzkumu (dotazníky, měření) bude upřesněna v průběhu studia.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 808976 od 2.8.2011