Doktorské studium

Studijní obor Materiálová chemie

Název práce: Deriváty bambusurilu: syntéza a supramolekulární vlastnosti

Školitel: doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.

Oficiální zadání:
V nadávné době jsme v naší pracovní skupině syntetizovali novou skupinu makrocyklických látek, které jsme pojmenovali bambusurily. Tyto látky jsou schopny vázat vybrané anionty s vysokou afinitou a selektivitou, což je předurčuje k možným komerčním aplikacím. Úkolem studenta bude syntéza nových derivátů bambusurilu, prozkoumat jejich supramolekulární vlastnosti a porovnat s již známými bambusurily. Celá práce by měla směřovat k přípravě makrocyklu "šitého na míru" pro určité konkrétní použití.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 979986 od 2.8.2011