Doktorské studium

Studijní obor Fyzika plazmatu

Název práce: Diagnostika kapacitně vázaného plazmatu a jeho nelineárních elektrických vlastností

Školitel: Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.

Oficiální zadání:
Sledujte chování plazmatu kapacitně vázaného výboje. Důraz položte na nelinearání chování kapacitních výbojů způsobené vlastnostmi tzv. stěnových vrstev, které se projevuje zejména vznikem vyšších harmonických frekvencí výbojového proudu a napětí. K dispozici jsou různé diagnostické metody (např. sondová měření, optická emisní spektroskopie, hmotnostní spektroskopie). Měření je vhodné doplnit matematickým modelem kapacitního výboje.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 781586 od 2.8.2011